Menu Zamknij

Jak zostać pacjentem CM Judyta? Jak zmienić poradnię POZ?

POZ – czyli Podstawowa Opieka Zdrowotna – to najważniejszy element publicznej ochrony zdrowia w Polsce. W ramach POZ każda osoba ubezpieczona może wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ i położną POZ (kobiety) w przychodni, która świadczy takie usługi, a następnie korzystać z bezpłatnych konsultacji. Świadczenia POZ znajdują się w ofercie naszego CM Judyta – aby stać się naszym pacjentem, wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć ją u nas.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjenci mogą liczyć na szereg świadczeń udzielanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz położne. Do świadczeń tych zaliczają się m.in. porady lekarskie, wykonywane w trakcie konsultacji proste badania diagnostyczne (np. pomiar ciśnienia), skierowania na szczepienia, skierowania na badania laboratoryjne, badania USG i badania endoskopowe, skierowania do specjalistów oraz do szpitala, zabiegi wykonywane przez pielęgniarkę oraz opieka położnicza i ginekologiczna nad kobietą oraz neonatologiczna nad noworodkiem.

Jak zmienić poradnię POZ?

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej każda osoba ubezpieczona może wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ i położną POZ (kobiety) w przychodni, która świadczy takie usługi. Jak to zrobić? To bardzo proste! W wybranej przez siebie przychodni – nie musi być to placówka zlokalizowana najbliżej miejsca zamieszkania, ale dowolna przychodnia mająca podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług POZ – należy złożyć odpowiednią deklarację.

Co ważne, lekarza, pielęgniarkę oraz położną POZ można zmienić bezpłatnie dwa razy do roku – wystarczy zanieść wypełnioną deklarację do przychodni, do której pacjent chce się zapisać. Każda kolejna zmiana związana jest z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł.

Opieka POZ w CM Judyta

W CM Judyta oferujemy opiekę POZ zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Porady dla dzieci udzielane są w placówce przy ul. Pruszkowskiej 52, dla dorosłych – przy ul. Pruszkowskiej 52 oraz Poniatowskiego 21. Z konsultacji można korzystać od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00.

Aby skorzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w CM Judyta, wystarczy złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki/położnej. Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Przed złożeniem deklaracji pacjent nie musi się wypisywać z poprzedniej przychodni. Zapraszamy!