Menu Zamknij

Co daje spacer?

Każda forma aktywności na świeżym powietrzu przyczynia się do naszego zdrowia, w tym również spacer. Spacerowanie jest jednym z najmniej wymagających rodzajów ruchu, dostępnym praktycznie dla każdego, niezależnie od wieku…

Kleszcze

Aby uniknąć przykrych konsekwencji ukąszenia przez tych niebezpiecznych krwiopijców, zapoznaj się z kilkoma ważnymi radami. Samodzielnie usunięcie kleszcza Jeżeli spostrzegłeś kleszcza wkłutego w skórę – usuń…

EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Czym jest EKUZ EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych…

Opieka koordynowana

Opieka Koordynowana w POZ Na czym polega? Opieka koordynowana to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może…