Menu Zamknij

Standard organizacyjny teleporad

 • Centrum Medyczne Judyta udziela teleporad w godzinach pracy poradni POZ tj. między godziną 8.00 a godziną 18.00 od poniedziałku do piątku.
 • Pacjent ma prawo zgłosić w trakcie teleporady wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 • Teleporada w CM Judyta jest przeprowadzana zgodnie z regulaminem świadczenia teleporad, dostępnym w CM Judyta:
  • CM Judyta udziela teleporad przy użyciu systemów teleinformatycznych w postaci rozmowy telefonicznej wykonywanej przez odpowiedni personel medyczny z telefonu o zastrzeżonym numerze na numer telefonu pacjenta.
  • Termin teleporady ustalany jest w trakcie procesu rejestracji zarówno osobistej, jak i telefonicznej pod numerem telefonu 22 185 55 20, 21, 22, 23 czy za pośrednictwem osób trzecich.
  • Teleporada wykonywana jest po potwierdzeniu przez personel medyczny tożsamości pacjenta i obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności: przeprowadzenie badania podmiotowego, omówienie wyników badań, udzielenie informacji co do przyjmowanych leków, wystawienie e-Recepty, wystawienie e-Skierowania, wystawienie e-Zwolnienia.
  • Pacjent jak i personel medyczny w trakcie trwania teleporady ma możliwość zgłoszenia potrzeby kontynuacji świadczenia udzielanego w bezpośrednim kontakcie, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady.
  • Za pośrednictwem teleporady nie udzielane są świadczenia takie jak: badanie przedmiotowe, badanie USG, badanie RTG, Badanie EKG, inne badania diagnostyczne oraz pobranie materiałów do badań laboratoryjnych.
 • E-recepta
  • W przypadku, gdy podczas teleporady lekarz wystawi e-skierowanie, zobowiązany jest także podać czterocyfrowy kod do tego skierowania oraz do wydruku informacji o wydaniu skierowaniu drogą elektroniczną (do 7 stycznia 2021). Istnieje możliwość wysyłki kodu smsem lub taki kod przyjdzie automatycznie, gdy pacjent ma założone IKP.
  • Do realizacji e-recepty należy w aptece podać otrzymany od lekarza czterocyfrowy kod recepty i nr pesel pacjenta, dla którego wystawiana była e-recepta.
  • Dana e-recepta możliwa jest do zrealizowania w jednym punkcie aptecznym.
 • E-skierowanie
  • W przypadku, gdy podczas teleporady lekarz wystawi e-skierowanie, zobowiązany jest także podać czterocyfrowy kod do tego skierowania oraz do wydruku informacji o wydaniu skierowaniu drogą elektroniczną (do 7 stycznia 2021). Istnieje możliwość wysyłki kodu smsem lub taki kod przyjdzie automatycznie, gdy pacjent ma założone IKP.
  • Do realizacji e-skierowania pacjent w wybranej przez siebie poradni właściwej podaje kod e-skierowania wraz z numerem pesel osoby, której skierowanie dotyczy. W przypadku, kiedy poradnia docelowa nie dysponuje oprogramowaniem do pobierania z platformy P1 e-skierowań pacjent dostarcza także wydrukowaną informację o wydaniu skierowania drogą elektroniczną (do 7 stycznia 2021).
  • Na dane e–skierowanie pacjent ma możliwość zapisania się na dane świadczenie tylko w jednej poradni docelowej.
 • E-zlecenie na wyroby medyczne
  • W przypadku, gdy podczas teleporady lekarz wystawi e-zlecenie na wyroby medyczne, zobowiązany jest także podać kod do tego zlecenia. Istnieje możliwość wydruku informacji o wydaniu zlecenia drogą elektroniczną (do 7 stycznia 2021), wysyłki kodu smsem lub taki kod przyjdzie automatycznie, gdy pacjent ma założone IKP.
  • Do realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne pacjent w wybranym przez siebie punkcie aptecznym lub sklepie z wyrobami medycznymi, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne podaje kod e-zlecenia wraz z numerem pesel osoby, której zlecenie dotyczy.
  • E-zlecenie na wyroby medyczne pacjent ma możliwość realizacji tylko w jednym sklepie z wyrobami medycznymi, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne lub punkcie aptecznym.
 • Zlecenia na badania laboratoryjne lub diagnostyczne
  • W przypadku, gdy podczas teleporady lekarz wystawi skierowanie na badania laboratoryjne lub badania diagnostyczne informuje pacjenta o możliwości nieodpłatnego wykonania skierowania w ramach umów jakie posiada CM Judyta.
   • Badania laboratoryjne wykonywane są w CM Judyta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 10.00 zarówno w przychodni przy ul. Poniatowskiego 21 jak i w przychodni przy ul. Pruszkowskiej 52 w Raszynie. Na badania laboratoryjne pacjent nie musi się zapisywać.
   • Badania RTG wykonywane są w godzinach pracy pracowni RTG. Na badanie RTG należy posiadać bezwzględnie skierowanie. Badania RTG wykonywane są po wcześniejszej rejestracji pacjenta.
   • Badania USG wykonywane są w godzinach pracy pracowni USG. Na nieodpłatne badanie USG należy posiadać zlecenie wewnętrzne z poradni lekarza rodzinnego CM Judyta. Do badań komercyjnych nie wymagane jest skierowanie lekarskie Badania USG wykonywane są po wcześniejszej rejestracji pacjenta.
   • Zlecenia do gabinetu zabiegowego realizowane są w godzinach pracy gabinetu zabiegowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Badania wykonywane są zgodnie z kwalifikacjami personelu na podstawie zleceń lekarskich.
 • Internetowe Konto Pacjenta
  • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, na której szybko i bezpiecznie sprawdzimy informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Nas do tego upoważniła.
  • Każdy pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta. W tym celu należy wejść na stronę internetową https://pacjent.gov.pl, oraz w zakładkę Internetowe Konto Pacjenta. Logujemy się na IKP poprzez profil zaufany lub na podstawie e-dowodu.