Menu Zamknij

SOR i Ratownictwo medyczne

SOR i Ratownictwo medyczne

W Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych udzielana jest pomoc pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Lekarz dyżurny SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagły pacjenta.

Świadczenia zdrowotne, których udziela SOR, polegają na:

 • wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta,
 • leczeniu niezbędnym do unormowania funkcji życiowych.

Kiedy udać się na SOR?

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłoś się tylko w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jest to stan, który wymaga natychmiastowej diagnostyki i leczenia. Którego bezpośrednim skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Zgłoś się na SOR, jeśli:

 • doznałeś urazu, uległeś wypadkowi (np. zranienie, złamanie)
 • nagle źle się poczułeś i podejrzewasz zawał, udar, masz duszności i problemy z oddychaniem
 • występuje u Ciebie krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych
 • przychodnia nie może udzielić Ci pomocy, a Twój stan wskazuje na to, że nie możesz czekać.
WAŻNE!

W przypadku łagodnych objawów choroby zgłoś się do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub Nocnej Pomocy Lekarskiej

Czym jest triaż?

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje kolejność zgłoszeń według czasu przybycia. To personel medyczny, na podstawie wstępnej oceny stanu zdrowia pacjentów, decyduje komu trzeba udzielić pomocy medycznej w pierwszej kolejności.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzi się tzw. triaż, który przeprowadza pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz. W trakcie triażu zostaniesz przydzielony do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia pomocy medycznej.

Najważniejsze jest, aby w pierwszej kolejności pomoc otrzymali ci, których życie jest zagrożone. Zgodnie z zasadami triażu kolorem czerwonym oznaczani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, którym należy udzielić natychmiastowej pomocy.

Kolor zielony i niebieski otrzymują pacjenci, których stan zdrowia jest mniej poważny, np. z drobnymi urazami, czy bólem, który nie ma ostrego charakteru. Tacy pacjenci będą czekali najdłużej – do 120 minut.

Kiedy nie powinieneś korzystać z SOR?

Szpitalny Oddział Ratunkowy to nie przychodnia POZ, ani przychodnia specjalistyczna. Dlatego na SOR nie uzyskasz:

 • recepty na stosowane przewlekle leki
 • zwolnienia lekarskiego
 • skierowania do sanatorium
 • oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ratownictwo medyczne i numer alarmowy – 112 lub 999

Zespół Ratownictwa Medycznego należy wezwać w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej, który może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Wezwij karetkę, kiedy m.in. doszło do:

 • utraty przytomności, zaburzeń świadomości, zaburzeń mowy
 • urazu powstałego w wyniku wypadku 
 • bardzo wysokiej gorączki z drgawkami lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują
 • zatrzymania akcji serca
 • wystąpienia nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej
 • podejrzenia udaru mózgu
 • duszności
 • uporczywych wymiotów
 • masywnego krwotoku
 • w przypadku ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka, duszność)
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami
 • połknięcia środka żrącego
  i w każdej innej sytuacji, kiedy jest zagrożone zdrowie lub życie