Menu Zamknij

Poradnia medycyny pracy – jak często należy wykonywać badania?

Medycyna pracy to dziedzina, w ramach której sprawdza się wpływ określonej pracy na zdrowie pracowników, a także wykonuje u nich badania wstępne, okresowe i kontrolne. Poradnia medycyny pracy funkcjonuje w naszym CM Judyta.

Najważniejszym zadaniem lekarza medycyny pracy jest stwierdzanie, czy u osoby, która ma podjąć pracę na danym stanowisku, nie ma ku temu żadnych zdrowotnych przeciwwskazań, a także kontrolowanie, czy wykonywanie danej pracy nie odbija się negatywnie na jego zdrowiu. Dodatkowo, lekarz medycyny pracy stwierdza również, czy u uczniów i studentów nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się na danym kierunku.

Badania medycyny pracy – co trzeba o nich wiedzieć?

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje badań medycyny pracy: badania wstępne, okresowe i kontrolne.

  • Wstępne badania medycyny pracy – wykonuje się je u kandydatów do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz u osób, które przenosi się do pracy na stanowisko z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Muszą być one obowiązkowo przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy.
  • Okresowe badania medycyny pracy – wykonuje się je w trakcie obowiązywania między pracownikiem i pracodawcą stosunku pracy, aby sprawdzić stan zdrowia pracownika i określić, czy dany rodzaj pracy nie wpływa na zdrowie w negatywny sposób. W zależności od rodzaju pracy, uciążliwych lub szkodliwych warunków pracy i decyzji lekarza medycyny pracy, wykonuje się je co 1 – 4 lata.
  • Kontrolne badania medycyny pracy – wykonywane są w sytuacji, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Mają one na celu sprawdzenie, czy jego stan zdrowia pozwala na powrót do pracy.

Badanie medycyny pracy – jak przebiega?

Przebieg badania medycyny pracy może być różny – zależnie od jego celu, rodzaju wykonywanej pracy, ewentualnie występujących u pracownika problemów zdrowotnych itp. Jeśli pacjent jest ogólnie zdrowy, a praca nie jest związana z rozmaitymi czynnikami ryzyka, konsultacja ogranicza się zazwyczaj do wywiadu lekarskiego i podstawowych badań (pomiar ciśnienia krwi, osłuchanie pracy serca itp.) – następnie lekarz wystawia odpowiednie zaświadczenie.

Bardzo często badanie medycyny pracy wymaga jednak odbycia wizyt u lekarzy innych specjalności, np. u okulisty, kardiologa, laryngologa albo neurologa. Dopiero po wykonaniu przez nich wszystkich niezbędnych badań – jeśli wyniki są prawidłowe – lekarz medycyny pracy może dopuścić pacjenta do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Poradnia medycyny pracy funkcjonuje w naszym CM Judyta. Obok lekarzy orzeczników, można tam skorzystać z pomocy m.in. okulisty i neurologa, wykonać badania laboratoryjne, EKG i RTG. Zapraszamy do kontaktu -> https://www.cmjudyta.pl/dla-firm/.