Menu Zamknij

Medycyna pracy, czym się zajmuje?

Lekarz medycyny pracy specjalizuje się w zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu urazów i chorób zawodowych. Przeprowadza także badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, a w niektórych przypadkach także uczniów i studentów.

Obowiązki lekarza medycyny pracy

Lekarz tej specjalizacji przeprowadza badania wstępne kwalifikujące do pracy. Wykonuje testy określające zdolność fizyczną i psychiczną do podjęcia zatrudnienia, a także ewentualne przeciwwskazania. Orzeka też, czy dana osoba może powrócić do pracy, np. po przebytym urazie.

Lekarz medycyny pracy diagnozuje choroby zawodowe. Może prowadzić poradnictwo dla osób z chorobami zawodowymi, a także edukować na temat odpowiednich warunków pracy, np. ergonomii podczas korzystania z komputera. Wykonuje obowiązkowe badania diagnostyczne nie tylko pracowników, ale także:

  • kierowców, także kierowców zawodowych
  • uczniów i studentów,
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
  • osób pracujących na statkach i łodziach,
  • płetwonurków,
  • osób, które są narażone w trakcie pracy na czynniki szkodliwe.

Różnego rodzaju instytucje państwowe mogą poprosić lekarza medycyny pracy o orzecznictwo, np. w przypadku sporów sądowych.

Jakie badania wykonuje lub zleca lekarz medycyny pracy?

Ten specjalista może zlecić lub wykonać szereg badań diagnostycznych i przesiewowych. To, jakie badania są wykonywane, zależy od celu wizyty, rodzaju wykonywanej pracy oraz innych czynników. Najczęściej lekarz medycyny pracy zajmuje się:

  • Ogólnymi testami zdrowotnymi, w tym testami wzroku i słuchu, badaniem ciśnienia krwi, badaniem czynności płuc;
  • Badaniami krwi, w tym: pełna morfologia krwi (CBC), poziom glukozy we krwi (cukier), panele cholesterolu, testy czynności wątroby i nerek oraz testy na choroby zakaźne;
  • Testowaniem sprawności fizycznej, w tym siły chwytu, statycznej siły pchania i ciągnięcia, podnoszenia i przenoszenia ciężarów;
  • Testami psychologicznymi (np. w przypadku osób ubiegających się o pozwolenie na broń)

Choroby zawodowe – jakie są najpowszechniejsze?

Najpowszechniejsze są choroby skóry (zwłaszcza stany zapalne wywołane podrażnieniami) oraz choroby układu oddechowego, takie jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). U pracowników biurowych można spotkać powtarzające się urazy przeciążeniowe, takie jak zespół cieśni nadgarstka lub zapalenie ścięgien. Te urazy są w większości spowodowane powtarzaniem wielokrotnie tych samych ruchów, ale także nieprzykładaniem dostatecznej uwagi do ergonomii miejsca pracy.

U osób pracujących w hałasie często dochodzi do ubytku słuchu. Pracownicy przemysłu wydobywczego, budowlanego i produkcyjnego, jeśli nie przestrzegają zasad BHP, są najbardziej narażeni na problemy ze słuchem.