Menu Zamknij

Czym jest Profilaktyka 40+?

Profilaktyka 40+ to rządowy program badań przesiewowych, kierowany do osób powyżej czterdziestego roku życia, realizowany także w naszej placówce. Obejmuje przede wszystkim profilaktykę chorób serca oraz nowotworów.

Jakie badania profilaktyczne powinno się robić po czterdziestym roku życia?

Po osiągnięciu 45. roku co 2 lata ocenia się ryzyko zapadnięcia na choroby układu sercowo-naczyniowego. U osób, które znajdują się w grupie ryzyka, takie wykonywanie takich badań należy zacząć już w wieku 40 lat. Od 45 roku bada się poziom cholesterolu i lipidów, co dwa lata. Co trzy 3 lata wskazane jest robienie krzywej glukozowej, aby ocenić ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.

Kobiety powinny zgłaszać się na badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy co dwa 2 lata. Wszystkim zaleca się testy na krew utajoną w kale jako profilaktykę raka jelita grubego. Mężczyźni dodatkowo powinni wykonywać badania prostaty, aby wykluczyć prawdopodobieństwo zachorowania na raka stercza.

Jakie badania zawiera program Profilaktyka 40+?

Celem Profilaktyki 40 PLUS jest zapewnienie kompletu badań przesiewowych, do których dostęp mógł być utrudniony w ostatnich latach, ze względu na pandemię koronawirusa. W ramach programu wykonywanych jest kilkanaście testów, z podziałem na płeć i grupy ryzyka. Aby wziąć udział w darmowych badaniach przesiewowych, należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, wypełnić ankietę i odebrać skierowanie. 

Jakie badania przysługują w ramach pakietu „Profilaktyka 40 PLUS”?

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • ASPAT, ALAT, GGTP,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowy we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie poziomu glukozy,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • ASPAT, ALAT, GGTP,
 • badanie ogólne moczu,
 • kwas moczowy,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną,
 • PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny zawiera:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała,
 • wzrostu,
 • obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 • ocenę miarowości i rytmu serca.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na badania telefonicznie. Program „Profilaktyka 40 PLUS” jest w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.